fredag 27 mars 2009

Fischer i Fokus: Kronan räddar jobben

En av de roliga sakerna på fredagen är tidningen Fokus, som ofta ger intressanta perspektiv på samtiden. I dagens tidning har Tomas Fischer en läsvärd krönika med titeln "Kronan räddar jobben".

Den ger en bra sammanfattning av varför det mesta hittills tyder på att det varit bra för Sverige att svenska folket röstade för att behålla kronan.

I Dagens Nyheters ekonomidel finns en artikel av Johan Schück. Det mest intressant med den artikeln finns dock bara i pappersutgåvan - ett diagram som visar räntan på tioåriga statsobligationer där Sverige jämförs med euroländerna Tyskland (som är referenspunkten) Spanien, Portugal, Italien och Grekland.

Inga kommentarer: